SKJ-Elite… beter vindt u niet

Naast Super Schoool, verzorgt S.O.S Matchmaker nog een behoefte in de markt. Namelijk de vraag naar ervaren HBO-geschoolde SKJ-geregistreerde (jeugd)zorg professionals.

Het SKJ-ELITE KORPS van S.O.S Matchmaker bestaat uit de meest ervaren en talentvolle pedagogen van Nederland, die uiteraard allen in het bezit zijn van hun SKJ-Registratie.

Er vindt geen werving plaats voor deze uitblinkers in hun vakgebied, je wordt nl gevraagd voor dit SKJ-ELITE KORPS. Nieuwe teamleden worden uitsluitend voorgedragen door individuele SKJ-ELITE korpsleden. Vervolgens dienen alle korpsleden een “GO” te geven om een nieuw korpslid bij “DE ELITE” te kunnen verwelkomen. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn, dat onze opdrachtgevers ook in de toekomst het neusje van de zalm krijgen m.b.t. kennis, kunde en ervaring van ons SKJ-ELITE KORPS en wij hen niet teleurstellen als ze tijdelijk gebruik van ons maken.

De opdrachten van ons ijzersterke SKJ-ELITE KORPS, worden met name vervuld bij opdrachtgevers in de jeugdzorg, ouderenzorg, diverse ambulante (wijk) teams en het (speciaal) onderwijs. Van de specifieke opstart van nieuwe (jeugd) zorggroepen, kwaliteitsverbetering van huidige (jeugd)zorggroepen, 1 op 1 begeleiding en de tijdelijke opvulling van langdurig ziekteverzuim- en langdurig openstaande vacatures. Al dit soort opdrachten zijn uitermate geschikt voor onze SKJ-ELITE KORPS.

Ook kan ons SKJ-ELITE KORPS enorm van toegevoegde waarde zijn bij het uitvoeren van de kaders die door de inspectie gesteld zijn i.r.t. de verantwoorde werktoedeling op jeugdzorglocaties, waarbij zij het minimaal aantal SKJ-geregistreerde pedagogisch medewerkers voor u op peil houden en de adviserende en coachende rol op zich nemen die daar vanzelfsprekend bij hoort.

Kortom, het SKJ-ELITE KORPS komt niet langs om te continueren, maar echt om het verschil te maken en – samen met de vaste collega’s van onze opdrachtgevers – de verandering te weeg te brengen waar opdrachtgevers al jaren op hoopte.

Het SKJ-ELITE KORPS, voor en door tevreden korps-members!

your not here
to survive this,

you are here to
take charge of it!