Het concept

Super Schoool is dé specialistische partner voor ondersteuning aan reguliere basisscholen in de uitvoering van de wet passend onderwijs. Het concept Super Schoool biedt deze ondersteuning door de inzet van professionals uit het speciaal onderwijs (cluster 4 – gedragsproblematiek) op reguliere basisscholen. De ondersteuning richt zich op het onderwijs, de opvoeding of de omgeving. Van bijscholing van leerkrachten tot zorgondersteuning in de klas, alles is mogelijk. Op deze manier helpen wij basisscholen om kinderen en gezinnen nog beter te begeleiden bij opvoeding en zorg. Zo kan de reguliere basisschool daadwerkelijk inhoud geven aan zijn spilfunctie in de maatschappij.

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Onderwijs

Opvoeding

Omgeving

MISSCHIEN MOET JE EERST JEZELF TEGEN KOMEN,
VOORDAT JE HET KUNT ZIJN ...