Voor welke scholen?

Super Schoool is dé specialistische partner voor ondersteuning aan reguliere basisscholen in de uitvoering van de wet passend onderwijs. Het concept Super Schoool biedt deze ondersteuning door de inzet van professionals uit het speciaal onderwijs (cluster 4 – gedragsproblematiek) op reguliere basisscholen. De ondersteuning richt zich op het onderwijs, de opvoeding of de omgeving. Van structurele inhuur van ervaren schoolleiders, projectmanagers met dedicated ervaring in special needs, docenten en pedagogische ondersteuning in de klas tot de bijscholing van leerkrachten en cursussen voor ouders. Op deze manier helpen wij basisscholen om kinderen en gezinnen nog beter te begeleiden bij opvoeding in de huiselijke setting. Zo kan de reguliere basisschool daadwerkelijk inhoud geven aan zijn spilfunctie in de maatschappij.

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

MISSCHIEN MOET JE EERST JEZELF TEGEN KOMEN,
VOORDAT JE HET KUNT ZIJN ...