PRODUCTAANBOD SUPER SCHOOOL

 MEMBERSHIP SUPER SCHOOOL VOOR REGULIERE BASISSCHOLEN PER MAAND € 249,00*
SUPER SCHOOOL PRODUCTEN
DEELGEBIED ONDERWIJS
MAX. AANTAL DEELNEMERSBEVOEGD
SPECIALIST
UURTARIEF
SPECIALIST*
1.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: TIJDELIJKE INSTRUCTIE VAN EEN CLUSTER 4 DOCENT NAAST VASTE LEERKRACHTKLASDOCENT € 105,00
2.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: PEDAGOGISCH MEDEWERKER TER ONDERSTEUNING IN DE KLASKLASPEDAGOGISCH MEDEWERKER € 80,00
3.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: KLASSENASSISTENT TER ONDERSTEUNING VAN 1 OP 1 IN DE KLAS1 OP 1KLASSENASSISTENT € 55,00
4.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: TIPS VOOR OPTIMALE LEEROMGEVING EN LESMATERIAAL1 OP 1 DOCENTINTERN BEGELEIDER € 105,00
5.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: TIPS HOE JE LESSTOF GEACCEPTEERD KRIJGT1 OP 1 DOCENTINTERN BEGELEIDER € 105,00
6.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (1STE) € 130,00
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE) € 95,00
7.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET AUTISME10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPER € 130,00
8.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET AD(H)D10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPER€ 130,00
9.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET HECHTINGSPROBLEMATIEK10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPER € 130,00
10.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET ODD10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPER € 130,00
11.INLOOPSPREEKUUR VOOR DOCENTEN I.R.T. LEERLINGEN PASSEND ONDERWIJSPER DOCENTGEDRAGSWETENSCHAPPER € 130,00
12.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: ONDERSTEUNING/INSTRUCTIE VOOR PEUTERSPEELZAAL-MEDEWERKERS I.R.T. KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK PER KLASGEDRAGSWETENSCHAPPER€ 130,00
13.TRAINING PEUTERSPEELZAAL-MEDEWERKERS: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 -16 DEELNEMERSTRAINER€ 130,00
14.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: ONDERSTEUNING/INSTRUCTIE VOOR KINDERDAGVERBLIJF-MEDEWERKERS I.R.T. KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK PER KLASGEDRAGSWETENSCHAPPER€ 130,00
15.TRAINING KINDERDAGVERBLIJF-MEDEWERKERS: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 - 16 DEELNEMERSTRAINER€ 130,00
* INCL. SELECTIE EN SCHOLINGSFEE (REGISTRATIE REGISTER)
* EXCL. BTW