PRODUCTAANBOD SUPER SCHOOOL

 SUPER SCHOOOL PRODUCTEN
DEELGEBIED ONDERWIJS
MAX. AANTAL DEELNEMERSBEVOEGD
SPECIALIST
UURTARIEF
SPECIALIST*
1.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: TIJDELIJKE INSTRUCTIE VAN EEN CLUSTER 4 DOCENT NAAST VASTE LEERKRACHTKLASDOCENTn.t.b
2.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: PEDAGOGISCH MEDEWERKER TER ONDERSTEUNING IN DE KLASKLASPEDAGOGISCH MEDEWERKERn.t.b
3.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: KLASSENASSISTENT TER ONDERSTEUNING VAN 1 OP 1 IN DE KLAS1 OP 1KLASSENASSISTENTn.t.b
4.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: TIPS VOOR OPTIMALE LEEROMGEVING EN LESMATERIAAL1 OP 1 DOCENTINTERN BEGELEIDERn.t.b
5.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: TIPS HOE JE LESSTOF GEACCEPTEERD KRIJGT1 OP 1 DOCENTINTERN BEGELEIDERn.t.b
6.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (1STE)n.t.b
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE)n.t.b
7.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET AUTISME10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
8.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET AD(H)D10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
9.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET HECHTINGSPROBLEMATIEK10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
10.TRAINING DOCENTEN SCHOOL: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET ODD10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
11.INLOOPSPREEKUUR VOOR DOCENTEN I.R.T. LEERLINGEN PASSEND ONDERWIJSPER DOCENTGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
12.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: ONDERSTEUNING/INSTRUCTIE VOOR PEUTERSPEELZAAL-MEDEWERKERS I.R.T. KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK PER KLASGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
13.TRAINING PEUTERSPEELZAAL-MEDEWERKERS: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 -16 DEELNEMERSTRAINERn.t.b
14.ONDERSTEUNING VOOR DE WET PASSEND ONDERWIJS: ONDERSTEUNING/INSTRUCTIE VOOR KINDERDAGVERBLIJF-MEDEWERKERS I.R.T. KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMATIEK PER KLASGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
15.TRAINING KINDERDAGVERBLIJF-MEDEWERKERS: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 - 16 DEELNEMERSTRAINERn.t.b
* INCL. SELECTIE EN SCHOLINGSFEE (REGISTRATIE REGISTER)
* EXCL. BTW