‘Super Schoool laat kinderen in hun eigen omgeving
de beste kansen creëren’

Super Schoool is een initiatief van creator Sandra Oudenes. ‘ Ik ben nu zo’n 10 jaar interim manager van beroep via mijn eigen bedrijf S.O.S Consultancy B.V. De projecten die ik de afgelopen jaren heb gedaan zijn heel divers. Toch was de gemene deler altijd omzet. Ik heb veel gewerkt voor bedrijven die luxe producten produceerden en mijn opdracht was om nog meer producten te verkopen. Ik heb hier prachtige ervaringen opgedaan en hele leuke mensen ontmoet.

Tot ik in 2014 via mijn netwerk werd benaderd om een interim opdracht te doen in het Speciaal Onderwijs (cluster-4) en jeugdzorg. Dit werd de ervaring van mijn leven. In de Jeugdzorg en het Speciaal Onderwijs verkopen ze geen luxe artikelen en de omzet hoeft niet omhoog gestuwd. In het Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg ‘mogen’ we zorgen voor zeer kwetsbare kinderen met trauma’s en stoornissen en daaruit voortvloeiende gedragsproblemen. Kinderen die recht hebben op goede zorg en onderwijs

IIn het Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg zijn die kwetsbare kinderen de core business. Het werk gaat over hele essentiële thema’s in het leven. Liefde, verbinding, je gehoord en gezien voelen, vertrouwen, vallen en opstaan, huilen en lachen. Het gaat om uitzicht op een goede toekomst en opgroeien naar volwassenheid.

Inmiddels ken ik de ins en outs van diverse cluster-4 scholen binnen het Speciaal Onderwijs. Ik vind dat alle organisaties in het Speciaal Onderwijs prachtig werk doen met veel passie. Veel kinderen hebben echt baat bij Speciaal Onderwijs. Dat zal niet snel veranderen. Als ik mijn gevoel en  hart volg, dan zou ik niets liever willen dan dat die kennis en expertise ook beschikbaar is op het regulier onderwijs.

Super Schoool: kennis over opvoeding en zorg voor het hele gezin

Mijn overtuiging is dat kinderen, waar mogelijk, in hun eigen omgeving uiteindelijk de beste kansen creëren. Voor veel kinderen zou die mogelijkheid er moeten zijn, alleen hebben veel basisscholen die kennis en kunde (nog) niet voldoende in huis, ook al zouden ze het wel willen. Zo ontstond bij mij het Super Schoool concept. Kinderen hebben meer nodig dan alleen onderwijs. Het is belangrijk dat we ook oog hebben voor opvoedingsvraagstukken van ouders en zorgondersteuning. En dat deze bereikbaar zijn voor en op de eigen basisschool. Niet alleen voor het kind, maar voor het hele gezin.

Het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat de zorg het kind en het gezin volgt en niet andersom. Super Schoool biedt iedere reguliere basisschool de mogelijkheid om leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten extra ondersteuning te geven waar nodig. Binnen het onderwijs, de opvoeding of omgeving.

Zo kan de reguliere basisschool die spilfunctie in de maatschappij naar zich toe trekken en inhoud geven.

Hoe mooi zou het zijn als reguliere basisscholen een excellente school kunnen worden in het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs!’

Warme groet en tot ziens op uw reguliere basisschool.

Sandra Oudenes