PRODUCTAANBOD SUPER SCHOOOL

 SUPER SCHOOOL PRODUCTEN
DEELGEBIED OMGEVING
MAX. AANTAL DEELNEMERSBEVOEGD
SPECIALIST
UURTARIEF
SPECIALIST*
1.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: PERSOONLIJK MEESTERSCHAP - WORDT WEER REGISSEUR VAN JE EIGEN BESTAAN10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (STE)n.t.b
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE)n.t.b
2.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: HANDREIKINGEN VOOR THUIS MET AUTISME10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
3.CURSUS VOOR KINDEREN: LEREN OMGAAN MET SOCIAL MEDIA EN TELEFOONGEBRUIK10 - 12 DEELNEMERSTRAINER n.t.b
4.CURSUS VOOR KINDEREN: ROTS EN WATER (WEERBAARHEID)8 LEERLINGENTRAINER n.t.b
5.CURSUS VOOR KINDEREN: COMET (POSITIEF ZELFBEELD)8 LEERLINGENGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
6.CURSUS VOOR KINDEREN: IK HEB DEPRESSIEVE GEDACHTEN, VRIENDENPROGRAMMA!8 LEERLINGENGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
7.CURSUS VOOR KINDEREN: YOGA EN MINDFULLNESS12 LEERLINGENYOGA-DOCENTn.t.b
8.CURUS VOOR KINDEREN: SO(CIALE) VA(ARDIGHEDEN)8 LEERLINGENTRAINER n.t.b
9.CURSUS VOOR KINDEREN: DENKEN + DOEN = DURVEN (ANGST BEHANDELING)8 LEERLINGENGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
10.CURSUS VOOR KINDEREN: HOOGBEGAAFDHEID IS OOK NIET MAKKELIJK!8 LEERLINGENGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
11.CURSUS VOOR KINDEREN: ZINDELIJKHEIDSTRAINING8 LEERLINGENTRAINERn.t.b
12.OP AANVRAAG: PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - DIAGNOSESTELLING (AUTISME - AD(H)D - HECHTINGSPROBLEMATIEK - ODD ETC.)PER LEERLINGKINDERPSYCHOLOOGn.t.b
13.OP AANVRAAG: PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - DIAGNOSESTELLING (TESTEN IQ - DISLEXIE - DYSCALCULIE ETC.)PER LEERLINGKINDERPSYCHOLOOGn.t.b
14.INLOOPSPREEKUUR VOOR OUDERS / OPVOEDERS MET KINDEREN I.R.T. PASSEND ONDERWIJS OF UITSLAG DIAGNOSTIEK (PRAKTISCHE TIPS)PER OUDER / OPVOEDERGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
15.INLOOPSPREEKUUR VOOR OUDERS / OPVOEDERS DIE SCHULDEN HEBBENPER OUDER / OPVOEDERBUDGETCOACHn.t.b
* INCL. SELECTIE EN SCHOLING (REGISTRATIE REGISTER)
* EXCL. BTW