PRODUCTAANBOD SUPER SCHOOOL

 SUPER SCHOOOL PRODUCTEN
DEELGEBIED OPVOEDING
MAX. AANTAL DEELNEMERSBEVOEGD
SPECIALIST
UURTARIEF
SPECIALIST*
1.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: OPVOEDEN VOOR DUMMIES (ONDERBOUW EN BOVENBOUW IS APARTE CURSUS)10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (1STE)n.t.b
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE)n.t.b
2.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: OMGAAN MET DE DIGITALE WERELD VAN JE KIND (SOCIALE MEDIA- EN TELEFOONGEBRUIK)10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (1STE)n.t.b
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE)n.t.b
3.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: INTIMITEIT EN SEXUALITEIT (HOE MAAK JE SEXUALITEIT BESPREEKBAAR MET JE KIND)10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (1STE)n.t.b
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE)n.t.b
4.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: HOE MANAGE JE EEN PATCHWORK GEZIN6 - 8 DEELNEMERSSYSTEEMCOACHn.t.b
5. CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: GEWELDLOOS GEZAMENLIJK GEZAG (OMGAAN MET KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN)10 - 12 DEELNEMERSTRAINER (1STE)n.t.b
13 - 24 DEELNEMERSTRAINER (2DE)n.t.b
6.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET AUTISME10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
7.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET AD(H)D10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
8.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET HECHTINGSPROBLEMATIEK10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
9.CURSUS VOOR OUDERS / OPVOEDERS: PSYCHO-EDUCATIE - HOE GA JE OM MET KINDEREN MET ODD10 - 16 DEELNEMERSGEDRAGSWETENSCHAPPERn.t.b
10.CURSUS VOOR KINDEREN: LEREN CONCENTREREN - TRAINING VOOR KINDEREN MET AD(H)D EN CONCENTRATIEPROBLEMEN8 LEERLINGENTRAINER n.t.b
11.CURSUS VOOR KINDEREN: S(ENSORISCHE) I(NFORMATIEVOORZIENING)8 LEERLINGENSI-THERAPEUTn.t.b
12.CURSUS VOOR KINDEREN: CREATIEVE THERAPIE (PMT, MUZIEK EN DRAMA)8 LEERLINGENCREATIEVE THERAPEUTn.t.b
13.CURSUS VOOR KINDEREN: KINDEREN IN DE KNEL (VECHTSCHEIDING)8 LEERLINGENTRAINERn.t.b
14.INLOOPSPREEKUUR VOOR OUDERS / OPVOEDERS DIE OVERWEGEN TE GAAN SCHEIDENPER OUDER / OPVOEDERPSYCHOLOOGn.t.b
15.INLOOPSPREEKUUR VOOR OUDERS / OPVOEDERS I.R.T. OPVOEDKUNDIGE PROBLEMEN PER OUDER / OPVOEDERSYSTEEMCOACHn.t.b
* INCL. SELECTIE EN SCHOLING (REGISTRATIE REGISTER)
* EXCL. BTW