Onderscheid je als school

Ouders, opvoeders en kinderen stellen steeds hogere eisen bij het maken van een schoolkeuze. Ook voor het regulier basisonderwijs. Een school dichtbij huis is niet langer de bepalende factor. Juist daarom is het van belang dat een school onderscheidend is ten opzichte van andere basisscholen. Dat kan door extra services voor kinderen, gezinnen en leerkrachten. Want in een krappe arbeidsmarkt waar goede docenten schaars zijn, waar goede docenten schaars zijn, dien je ook hen met een overtuigend verhaal over de streep te trekken om op jouw basisschool te komen werken!

Concept Super Schoool

Super Schoool is dé specialistische partner voor ondersteuning aan reguliere basisscholen in de uitvoering van de wet passend onderwijs. Het concept Super Schoool biedt deze ondersteuning door de inzet van professionals uit het speciaal onderwijs (cluster 4 – gedragsproblematiek) op reguliere basisscholen. Ook verzorgen wij uiteraard de invulling van docenten en pedagogisch medewerkers voor het dagelijkse lesprogramma.

Op deze manier ontwikkelen docenten en gezinnen tools waardoor zoveel mogelijk kinderen in hun eigen omgeving op de reguliere basisschool kunnen blijven. Juist die kennis uit het speciaal onderwijs maakt dat we de focus houden op het kind en het gezin. Met onze hulp kan de reguliere basisschool een antwoord bieden op vragen van ouders over opvoeding en extra zorgondersteuning.

De slogan van Super Schoool is en blijft, focus op normaal in plaats van speciaal!

Deze ondersteuning richt zich op 3 deelgebieden:

Door een membership bij Super Schoool kunnen reguliere basisscholen echt onderscheidend zijn ten opzichte van hun omgeving en...

 • Zich proactief onderscheiden naar ouders, opvoeders, kinderen en docenten ten opzichte van ‘concurrerende’ basisscholen.
 • Zich positioneren als de spil wat betreft onderwijs – opvoeding – omgeving naar ouders, opvoeders, kinderen en docenten.
 • De docenten met ondersteuning van diverse bevoegde deskundigen uit het speciaal onderwijs de Wet Passend Onderwijs op een juiste wijze laten uitvoeren en zo hun eigen expertise daarin te vergroten.
 • Een excellente basisschool te worden in het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs.

Super Schoool vervult onder andere de onderstaande behoeften:

 • Trainingen voor docenten als het gaat om uitdagingen rondom gedrag
 • Ondersteuning voor docenten in de klas in relatie tot cluster-4 uitdagingen
 • Diverse cursussen voor ouders en opvoeders
 • Diverse cursussen voor kinderen
 • Diverse inloopspreekuren voor docenten, ouders, opvoeders en kinderen

Super Schoool biedt onderstaande specialisten aan:

 • schoolpsychologen
 • psychologen
 • intern begeleiders
 • gedragswetenschappers
 • kindercoaches
 • mediators
 • trainers
 • docenten
 • klassenassistenten
 • systeemcoaches
 • pedagogisch medewerkers
 • si-therapeutem
 • creatieve therapeuten
 • speltherapeuten
 • pmt-therapeuten
 • en meer…

Al deze bovengenoemde specialisten hebben een jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en kunnen docenten, ouders, opvoeders en kinderen helpen omgaan met de uitdagingen waar zij voor staan. Trainingen worden veel na schooltijd, in de avonduren, weekenden of op woensdagmiddagen gegeven. We houden zoveel mogelijk rekening met werktijden van ouders en professionals. Interesse in het concept? Sandra Oudenes legt het graag uit.

De mascotte van Super Schoool is super SOOOS, een aaibare creatie met superman capaciteiten in service en dienstverlening. In zijn naam zitten de drie O’s van onderwijs, opvoeding en omgeving verwerkt. Zo benadrukken we de veelzijdigheid van het concept Super Schoool op een bijzondere manier.